Täytemaa

Täytemaa

Savea tai moreenia, voi sisältää kiviä. Routiva.

Käyttötarkoitus

Täyttöihin joissa ei vaadita routimatonta materiaalia.

Tilavuuspaino

1,4-1,7 (tn/m3itd)